Antalya Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile düzenlediğimiz etkinlikte TÜBİTAK -TEYDEB ( Teknoloji ve Yenilik Destek Programları) ve Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge destekleri hakkında ayrıntılı bilgi aktarımı yapılacak, bu projelere başvurmuş, destek almış firmalar tarafından da tecrübe paylaşımları yapılacaktır.