AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi

Üniversite Rektörlüğüne Bağlı

Uygulama ve Araştırma Merkezidir

Kurusal çatımız altında interdisipliner yapıdan oluşan dokuz kişilik Yönetim Kurulumuz, Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde görevli olan işbirliği halinde çalıştığımız AKİŞMER TTM İletişim Koordinatörlerimiz, ulusal ve uluslararası kişi veya kurumlardan oluşan bir Danışman Kurulumuz bulunmaktadır.