2010 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan AKİŞMER (Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi), Üniversitemiz ile İş Dünyası arasındaki köprü görevini üstlenerek, Üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşmesini sağlamaktadır.

2013 yılında AKİŞMER, yenilenmiş yapısıyla bir Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) halini alarak faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmıştır.

2015 yılında ise, AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi, TÜBİTAK 1601 Destek Programından yararlanmaya hak kazanan dokuz üniversite arasında yer alma başarısını göstermiştir ve bu başarıyla AKİŞMER TTM, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki TÜBİTAK Destekli İlk Teknoloji Transfer Ofisi olmuştur.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Üniversite – Sanayi İş Birliğinin kurumsal bir şekilde yürütülmesi için 2013 yılı itibarıyla bir devlet politikası haline gelerek TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen yapılardır.

TTO’ ların Üniversite ile Sanayi İş Birliğinde aktif rol üstlenerek akademisyen ile sanayici arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayan, akademik çalışmaların sanayiye yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde rol oynayan bir yapısı bulunmaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisleri, bölgesel açıdan akademik ve ticari ekosisteme göre farklılık gösterdiğinden, her TTO bulunduğu bölgede en etkili ve verimli olabileceği forma geçerek sürdürülebilir Üniversite – Sanayi İş Birliğini sağlamayı hedeflemektedir.

AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi’nin Misyonu ve Vizyonu;

Üniversite – Sanayi İş Birliğini, proaktif bir yaklaşımla ve sonuç odaklı faaliyetlerle birebir hizmet sunarak hayata geçirmek ve Üniversite – Sanayi İş Birliği kapsamında önümüzdeki beş yıl sonunda ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, paydaşları ile etkili iletişimi sağlamış, kurumsallaşma sürecini tamamlamış, sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaktır.