Biz Kimiz?

 
Üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemindeki etkinliğinin artması ve katma değer oluşturacak bilgi üretimi amacıyla Teknoloji Transfer Merkezlerinin (TTM) açılması bir devlet politikası haline gelmiş ve TÜBİTAK, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü gibi kurumlar kendilerine Teknoloji Transfer Merkezlerini muhatap görerek üniversitelerde yapacakları faaliyetler ve yürütecekleri projeleri Teknoloji Transfer Merkezleri ile ilişki içerisinde yürütmeye başlamışlardır.
 
Teknoloji Transfer Merkezlerinin kurulması ile birlikte;
 
Üniversite Sanayi İşbirliği ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek kullanıma sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik projelerin geliştirilmesi ve girişimciliğin teşviki sağlanmaktadır.
 
Başarılı Üniversite Sanayi İşbirliği için tarafların her biri ile iletişim kuran, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, Ar-Ge faaliyetlerini projelendiren ve taraflar arasında koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu bağlamda TTM’ ler, mevcut bilginin kullanılabilirliğini arttıran ara yüz misyonunu üstlenmektedirler.
 
2010 yılı itibariyle Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan AKİŞMER (Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi), 2013 yılı Ocak Ayı itibari ile Prof. Dr. N. Ayşe Odman BOZTOSUN Müdürlüğünde yeni bir yapı oluşumuna girerek Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Üniversitemiz ile İş Dünyası arasındaki köprü görevini yüklenmek, üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulmuş olan AKİŞMER TTM sunduğu hizmetler kapsamında altı birime ayrılmıştır.
 
İletişim Ofisi
 
İletişim ofisi sorumlusu uzmanlarımız sizlerle ilk teması kuruyorlar, almak istediğiniz hizmet türüne göre sizi ilgili uzmanlarımızla buluşturuyorlar, istek ve önerilerinizi ilgililere iletiyorlar, kısacası bizden aldığınız hizmet süresince size partnerlik yapıyorlar.
 
Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi
 
AKİŞMER TTM’ nin varolma amacını, gelecek planlarını ve sizlere verdiği hizmetleri anlatıyoruz.
 
Teknoloji Transferi konusunda bölgesel farkındalığı artırmayı ve iletişim ağımızı büyütmek istiyoruz. 
 
Sizler için bilgilendirme dökümanları hazırlıyor, güncel bilgilere çabuk ulaşmanızı istiyoruz. 
 
Çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme toplantıları, yarışmalar organize ediyor ve tanıtımını gerçekleştiriyoruz. 
 
Uzman personellerimizin eğitim programlarını tasarlıyor, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışıyoruz. 
 
Ofisimize gelerek bizimle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
 
Proje Destek Birimi
 
AKİŞMER TTM olarak, Üniversitemiz ve Bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
 
Bu kapsamda AKİŞMER TTM aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;
 
-Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Ulaşım,
 
-Güncel Proje Çağrılarına Ulaşım,
 
- Fikir / Proje Geliştirme Desteği,
 
- Proje Yönetim Desteğidir.
 
Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi
 
AKİŞMER TTM, Üniversite ile İş Dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi, üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün / süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında hizmet veriyoruz.
 
​Bu kapsamda AKİŞMER TTM aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;
 
- Üniversite Laboratuvar Olanaklarının İş Dünyasının Kullanımına Sunulması,
 
- Akademisyen- Sanayici İşbirliklerinin Gerçekleştirilmesi, 
 
- Fikir / Proje Geliştirme Desteği,
 
- Proje Yönetimi Desteği, 
 
- Sanayiye Yönelik Ar-Ge Projeleri Hazırlama Desteği,
 
- Güncel İşbirliği/Proje Destek Çağrılarına Ulaşımdır.
 
Fikri Haklar Yönetim Birimi
 
Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında önem verilmesi gereken konulardan biri fikri mülkiyet varlıklarının hukuken koruma altına alınmasıdır.
 
AKİŞMER TTM olarak bu alanda verdiğimiz hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak ile başlar.
 
Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıların Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Bitki Çeşidi ile ilgili kaynaklara ve mevcut araştırma sistemlerine kolayca ulaşabilmesi ve konu ile ilgili bilgi almaları amacıyla Türk Patent Enstitüsü Bilgi Doküman Birimi açılmıştır.
 
2014 yılında imzalanan Patent Bilgi Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesine (PATLİB Patent Bilgi Merkezleri)  imza atan 14 üniversite arasında yer alarak hizmet kapsamımızı genişletmiş bulunmaktayız.
 
Bu kapsamda AKİŞMER TTM aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;
 
- Patent Ön Araştırma Hizmeti, 
 
- Sözleşme Hukuku Desteği, 
 
- Fikri Haklar Başvuru Desteği, 
 
- Fikri Haklar Teşvik ve Destek Fonlarına Ulaşım, 
 
- Lisanslama ve Ticarileştirme Desteği, 
 
- Akdeniz Üniversitesi Patent Portföyünün Kullanıma Sunulmasıdır.
 
Şirketleşme, Girişimcilik ve Yatırım Birimi
 
Üniversitemiz ve Bölgemiz ekosistemi içerisinde Girişimcilik ve Yenilikçilik kültürünü güçlendirmeyi amaçlamaktayız.
 
Bu kapsamda AKİŞMER TTM aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;
 
- Girişimci Adaylarının İş Modelleme ve İş Geliştirme Süreçlerinde Mentorluk Desteği,
 
- Girişimci ve Yatırımcı İşbirliğinin Sağlanması, 
 
- Kamu ve Özel Sektör Fonlarına Yönlendirme, 
 
- Antalya Teknokent A.Ş. İşbirliğiyle Kuluçka Desteği, 
 
- Şirketleşme ve Kapasite Arttırılmasına Yönelik Süreçlerin Desteklenmesidir.