Proje Destek

 
AKİŞMER TTM bünyesinde, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülmektedir.
 
Bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürün/süreçlerin sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Destek Programları; 
 
- TÜBİTAK Destekleri
 
- Kalkınma Ajansı Destekleri
 
- KOSGEB Destekleri
 
- AB Destekleri
 
TÜBİTAK, (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu);Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine bağımlıdır. Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri fonlarla destekleyerek ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenir ve ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemektedir.
 
TÜBİTAK hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
 
BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı); Isparta, Burdur ve Antalya’nın sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamaktır.
 
BAKA hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
 
KOSGEB( Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı); ülkemizdeki kobilerin küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, KOBİ’lerin rakabet gücünü geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırılması amaçlanmaktadır.
 
KOSGEB hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
 
Avrupa Birliği Komisyonu Tarafından Organize Edilen Destekler; Avrupa Birliğine üye ve asosiye ülkelerdeki araştırmacılara, kobilere, büyük ölçekli firmalara, öğrencilere, kamu kurumlarına, üniversitelere, çağrı özelinde bireysel ya da ortaklı olarak; gıdadan tarıma, ileri teknolojiden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede sunulan destekleri kapsamaktadır.
 
Başlıca AB destekleri, Horizon2020,ERA-NET,COST,COSME,IPA programları şemsiyesi altında toplanmıştır.
 
AKİŞMER TTM uzmanları tarafından düzenli olarak;
 
- Burslar
 
- Proje Destek Çağrıları
 
- Ortaklık Arayışları
 
- Fikri Mülki Haklar
 
- Girişimcilik ve İş Geliştirme
 
- Teknolojik Gelişmeler
 
Ana başlıkları altında 140’dan fazla kaynaktan taranan güncel bilgilere ulaşmak için web sitemiz üzerinde kişisel niteliklerinize (Uzmanlık alanları, Merak Duyulan Konular vb.) yönelik yapılandırılmış duyuru sistemine buradan üye olabilirsiniz.
 
Fikir/Proje Geliştirme
 
AKİŞMER TTM, sanayiden ya da akademiden iletilen başlangıç aşamasındaki fikirlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirmesi ve başarı potansiyeli olan fikirlerin projelendirilmesi ile başvuru süreci ve sonrasındaki teknik, idari işlemlerin takibi konusunda hizmet sunmaktadır.
 
Ticarileşme potansiyeli olan ve destek programlarından faydalanmaya aday bir projenin sağlıklı yanıt vermesi gereken 14 soruluk ‘’Proje Destek Hizmetleri Bilgi Formu’’nu incelemek için lütfen tıklayınız. 
 
Proje Yönetimi
 
AKİŞMER TTM, ulusal/uluslararası kuruluşlardan destek görmesi uygun görülen projelerin;
 
- Proje önerisinde belirtilen faaliyetlerinin takibi,
 
- Mali hususlardaki süreçlerin işletilmesi,
 
- Gerekli görüldüğü durumlarda projenin yeniden düzenlenmesi,
 
- Teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi,
 
- Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmesi konularında destek hizmeti sunmaktadır.
 
Tüm Destek programlarının başvuru şekline göre kategorize edilmiş hali olan ‘’Destek Ağacı’’na ulaşmak için tıklayınız.
 
Detaylı bilgi, soru ve görüşleriniz için lütfen birim yetkilileri ile irtibata geçiniz.