Girişimcilik, Şirketleşme ve Yatırım

Üniversitemiz ve bölgemiz ekosistemi içerisinde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeyi amaçlamaktayız. İş fikri sahibi girişimci adaylarının iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla iş modelleme ve iş geliştirme süreçlerinde mentorluk desteği, melek yatırımcılık ağlarıyla buluşturma, kamu ve özel sektör fonlarına yönlendirme, şirketleşme süreçlerinin desteklenmesi hizmetlerini sunmaktayız.

İş fikrinizin değerlendirilmesi için bizimle irtibata geçiniz.

-İş Planı Hazırlama ve İş Modeli Geliştirme

Ticarileştirmeye karar verilen iş fikirlerinin yatırımcılarla buluşturulmasını sağlamak için öncelikle bir iş planının olması gerekmektedir. Birimimizden mentorlük almak isteyen girişimcilerimiz öncelikle web sitemizden temin edebilecekleri iş fikri başvuru formu ile resmi başvurularını yapmaktadırlar. Akademik danışmanlarımız tarafından değerlendirilen iş fikri temel düzey değerlendirme kriterlerini karşıladığı takdirde iş planı hazırlama aşamasına geçilmektedir.

-Girişimcilik Ekosistemine Erişim

Teknoloji Transferi ekosistemi içerisinde iletişim halinde olduğumuz kamu ve özel sektör mensubu kişi ve kurumlar aracılığıyla, girişimcilere ulusal ve uluslararası network olanakları sağlıyoruz.

-Yatırım Kanallarına ve Kamu Fonlarına Erişim

Ülkemizde girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamaya yönelik sunulan çeşitli fon kaynakları bulunmaktadır. Bunun ilki melek yatırımcılık mekanizması olarak adlandırılan “Bireysel Katılım Sermayesi sistemidir”.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen yönetmelik kapsamında melek yatırımcılık mekanizması tanımlanarak, girişimcilere yatırım yapan yatırımcılara yüzde yüze varan oranlarda vergi indirimi olanakları sağlanmaktadır.

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Bir diğer destek mekanizması Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarıdır. Girişim sermayesi yatırımlarını temel olarak girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle girişim şirketlerine kreditör olunması olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Melek Yatırımcılık mekanizmasına nazaran daha yüksek tutarlarda yatırım arayan girişimciler için daha uygun bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.

Girişimcileri destekleyen diğer bir mekanizma kamu fonlarıdır. Bakanlıklar, Üniversiteler, STK’lar, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Destekleri, AB Fonları gibi birçok dönemsel olarak farklılık gösteren çağrılar şeklinde yayınlanan fonlar girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak için siz girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.

-Hızlandırma Kampları

Girişimciler iş fikirlerini yatırımcılarla buluşturmak için çeşitli platformlara katılıp iş modellerini sunmaktadırlar. Bu platformlar kamu ve özel sektör oyuncuları tarafından düzenlenen iş fikri yarışmaları, proje pazarları ve girişimci-yatırımcı buluşmaları şeklinde olabilmektedir. AKİŞMER TTM akademik danışmanları ve uzmanları olarak bizler girişimcileri bu fırsatlardan haberdar edip, iş modellerini kurgulama ve sunma becerilerini arttıran eğitim kampları ve mentörlük hizmeti sunmaktayız.

-Şirket Kurma

Girişimciler iş fikirlerini geliştirme veya yatırım alma aşamasında hukuki çerçeve içerisinde girişimci bir startup şirket kurarak yatırımcısıyla ortaklık kurabilmektedir veya kurduğu startup şirketini belirli bir pazar hacmine getirip satmayı ve yeni girişimleri için finansman sağlamayı tercih edebilmektedir. Girişimcinin İş fikrine en uygun hukuki yapı bulunduğu pazardaki iç çevre ve dış çevre unsurlarına göre farklılık göstermektedir ve en efektif yolu bulmak girişimciler için hayati öneme sahip olabilmektedir. Kampüs içerisinde yer alan Antalya Teknokent A.Ş’ nin sunduğu finansal ve fiziksel olanaklar sayesinde, AKİŞMER TTM akademik danışmanları ve uzmanları olarak bizler girişimcilere şirketleşme ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşma aşamasında danışmanlık desteği vermekteyiz.

- Faydalı Linkler

Teknoparklar ve İnkübatörler

TÜBİTAK Girişim Destekleri                  

www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/

Teknogirişim Sermayesi Desteği

www.sagm.sanayi.gov.tr

Türkiye Girişimcilik Vakfı                        

www.girisimcilikvakfi.org

Atölye İstanbul

www.atolyeistanbul.co

Arı Çekirdek

www.itucekirdek.com/tr

Avea Labs

www.avealabs.com

CollectiveSpark

www.collectivespark.com

Embryonix

www.yenifikiryenihayat.com

Enkuba

www.enkuba.com

E-Tohum

www.etohum.com

Girişim Fabrikası

www.girisimfabrikasi.com

HayalEt

www.buhayalet.com

Inovent

www.inovent.com.tr

Inventram

www.inventram.com

Inventures

www.inventures.com.tr

StartupIstanbul

www.startupistanbul.com

Istanbul Design Factory

www.istanbuldesignfactory.com

Koç Kuluçka Merkezi

www.incubation.ku.edu.tr/tr

Ankara Startup Zirvesi

www.ankarastartup.com

ODTU Teknokent

www.odtuteknokent.com.tr

PİLOTT

www.pilott.com.tr

Project Z

www.projectz.com

Seedcamp

www.seedcamp.com

Start Up Kitchen

www.startupkitchen.co

Start UpBootCamp

www.startupbootcamp.org

StartupLabs

www.startuplabs.org

TEB Kuluçka Merkezi

www.tebkobitv.com/etiket/teb-kulucka-merkezi

TurkishSpark

www.turkishspark.com

TOBB Garaj

www.garaj.org.tr

Viveka

www.viveka.com.tr

Yıldız TeknoPark

www.yildizteknopark.com.tr

SiliconValley

www.siliconvalley.com

Melek Yatırımcı Ağları

BIC Angels

www.bicangels.com

BUBA

www.bubangels.com/tr

Galata Business Angels

www.galatabusinessangels.com

IstanbulStartupAngels

www.istanbulstartupangels.com

Keiretsu Forum

www.keiretsuforum.com.tr

Lab-X

www.lab-x.org

Metutech-BAN

www.metutechban.org

Şirket Ortağım

www.sirketortagim.com

TABB

www.melekyatirimcilardernegi.org

TEB Özel Melek Yatırım Platformu

www.melekyatirimplatformu.com

YeniBirYatırım

www.yenibiryatirim.com

Nesta

www.nesta.org.uk                                                    

World Business AngelsAssociation

wbaa.biz

Business AngelsAssociation of Turkey

melekyatirimcilardernegi.org 

Özel Girişim Sermayeleri

212

www.212ltd.com

3TS

www.3tscapital.com

AslanobaCapital

www.aslanobacapital.com

Balderton

www.balderton.com

DGSK

www.dgsk.com.tr

Earlybird

www.earlybird.com

ePlanetCapital

www.eplanetcapital.com

Esas Holding A.Ş.

www.esas.com.tr

Global Yatırım

www.globalyatirim.com.tr

Hitay Yatırım

www.hitay.com/tr

Hummingbird

www.hummingbird-ventures.com

iLab

www.ilab.com.tr

Index Ventures

www.indexventures.com

İş Girişim Sermayesi

www.isgirisim.com.tr

İş Yatırım

www.isyatirim.com.tr

İstanbul VentureCapitalInitiative

www.ivci.com.tr

Kennet

www.kennet.com

KOBİ Girişim Sermayesi YO A.Ş.

www.kobias.com.tr

Mediterra

www.mediterracapital.com

MilestoneVenturePartners

www.milestonevp.com

PeraCapital

www.peracap.com

Revo

www.revo.vc

RTP Ventures

www.rtp.vc

SGEK

www.sgekholding.com

StringVentures

www.stringventures.com

TRPE Capital

www.trpecapital.com

Turkven

www.turkven.com

Ünlü&Co.

www.unluco.com