Üniversite Sanayi İşbirliği AKİŞMER TTM

Üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek;

- İş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması,

- Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması,

- Sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi,

-Üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün/süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda AKİŞMER TTM aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;

- Üniversite Laboratuvar Olanakları

Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve AKİŞMER TTM tarafından hazırlanmış olan ‘’Akdeniz Üniversitesi Laboratuvar Envanteri’’ ile Ar-Ge çalışmalarına yönelik ihtiyaç duyulan doğru test ve analizlerin gerçekleştirilmesi için gerekli makine ve cihazlara erişim ve ilgili danışmanlık hizmetlerine erişim sağlanabilmektedir.

AKİŞMER TTM bu kapsamda sürdürülebilir adımların atılabilmesi için gerekli destek hizmetlerini akademisyen ve sanayicilere sunmaktadır.

- Akademisyen- Sanayici Eşleştirmesi

AKİŞMER TTM, Akademisyen veya sanayici özelinde yürütülmekte olan ar-ge proje süreçlerinde ortaya çıkan/çıkma potansiyeli olan uzman ihtiyacının giderilmesi için danışmanlık ve/veya proje ortaklığı yapabilecek uygun kişi/kurumun/akademisyen/uzman bulunmasına yönelik kendi envanterinden sağladığı bilgileri analiz etmekte ve ihtiyaca uygun çözümlerin üretilmesinde bizzat sürece dahil olmaktadır.

- Fikir/Proje Geliştirme

- Proje Yönetimi

-Sanayiye Yönelik AR-GE Projeleri Destek Programları

AKİŞMER TTM sanayiye yönelik proje destek çağrılarına sunulacak proje önerilenin ve tam metinlerin hazırlanış ve yürütülme süreçlerinde destek hizmetleri sunmaktadır.

Bizzat sanayiciler tarafından başvurulabilecek veya akademisyen ve sanayi kuruluşlarının ortaklaşa yürüteceği projeler;

Bölgesel çapta; BAKA

Ulusal çapta; TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ve uluslararası çapta Avrupa komisyonu tarafından finanse edilen HORİZON2020, COST, COSME vb. programlar tarafından desteklenmektedir.

Destek programları hakkında bilgi edinmek için lütfen Proje Hizmetleri sayfasını ziyaret ediniz.

- Güncel İşbirliği/Proje Destek Çağrıları

Güncel çağrıları takip etmek için Açık Proje Çağrıları sayfasını ziyaret ediniz.

İlgilendiğiniz konularla ilgili mail almak istiyorsanız lütfen duyuru sistemimize kayıt olunuz.