IMI-2 10.ÇAĞRILARI

Değerli Araştırmacılar ve Temsilciler,

IMI-2 (Yenilikçi İlaçlar Girişimi) programı, doğru zamanda doğru hastaya doğru tedaviyi uygulamak amaçlı yeni nesil aşıların,ilaçların ve tedavilerin gelişitilrmesine yönelik kurulan bir kamu-özel ortaklığıdır. Bütçesi Ufuk 2020 ve Avrupa İlaçları Endüstrisi ve Dernekleri Federasyonu tarafından 3.276 milyar avro olarak belirlenmiştir.

10. çağrı başlıkları açılış tarihi 19 Ekim 2016' dır. Detaylar için tıklayınız.

GIDA ALANI 2017 ÇAĞRISI İÇİN BAŞVURULAR 4 EKİM 2016 TARİHİNDE AÇILMIŞTIR

Ufuk 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz ve Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi (SC2) alanının 2016-2017 Çalışma Programı'ndaki 2017 yılına yönelik konu başlıkları, 4 Ekim 2016 tarihinde başvuruya açılacaktır.  

Proje başvurusu yapmanın mümkün olduğu konu başlıkları 2016-2017 Çağrısı içinde 4 ana başlık altında toplanmış olup, bu başlıklar aşağıdaki gibidir:

1) Sürdürülebilir Gıda Güvenliği (Sustainable Food Security - SFS): Daha dayanıklı ve kaynak verimli değer zincirlerinin oluşturulması, çevre ve iklime karşı duyarlı birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesi, rekabetçi gıda endüstrisinin oluşturulması, herkes için sağlıklı ve güvenli gıda ve beslenmenin sağlanması ve Avrupa Birliği ile Afrika ve Çin'in gıda ve beslenme alanlarında ortaklıklar geliştirmesini amaçlayan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 30 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 280,6 Milyon Avro'dur.

2) Mavi Büyüme (Blue Growth - BG): Gelişen mavi büyüme faaliyetleri için inovasyonu destekleme, okyanus ve deniz sağlığını insan sağlığı ile bağdaştırma, kutup araştırmaları yapma ve  Akdeniz deniz tabanının değerlendirme konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 7 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 48,4 Milyon Avro'dur.

3) Kırsal Kalkınma (Rural Renaissence - RUR): Yasal ve idari işlemlere yeni yaklaşımlar getirme, yeni değer zincirleri ve iş modelleri oluşturma ve inovasyon ve yeteneği geliştirme konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 9 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 61 Milyon Avro'dur.

4) Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler için Biyo-tabanlı İnovasyon (Bio-based Innovation for sustainable goods and services - BB): Biyo-tabanlı ürün ve servisler için sürdürülebilir biyokütle tedariği güvence altına alma ve geleceğin biyo-tabanlı pazarını oluşturmak konularına odaklanan bu çağrıda toplamda 2017 yılına yönelik 5 farklı konu başlığı olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 26,5 Milyon Avro'dur.

Ayrıca SC2 alanı dâhilinde, KOBİ Aracı (SME Instrument) ve İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation) araçları ile de proje başvurusu yapmak mümkündür.

Ufuk 2020 Gıda Alanı'nın 2017 yılına yönelik çağrısında proje sunmak için son tarih 14 Şubat 2017'dir.

Daha fazla bilgi almak için Avrupa Komisyonu'nun Ufuk 2020 resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı resmi sitesine, Ulusal İrtibat Noktaları'nın iletişim bilgilerine ve Ufuk 2020 Programı'na dahil olan Türk ortaklara yönelik TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

2545-TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI AÇILDI

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Fransa'daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

 

  Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);

  Sismik Riskler (Seismic risks);

  Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);

  Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);

  Enerji (Energy);

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

 

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

 

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

 

YENİLİKÇİLER İÇİN “TARIMSAL GIDA ZİNCİRİNDE EKO-VERİMLİLİK” KONULU ÇAĞRI

Avrupa-Akdeniz araştırma ve yenilik işbirliği kapsamında, yenilikçiler için “Tarımsal Gıda Zincirinde Eko-Verimlilik” konulu bir çağrı açılmıştır.

Avrupa Birliği destekli bir proje olan MedSpring projesi tarafından desteklenen ve Araştırma ve Yenilik alanlarında Akdeniz diyaloğunu güçlendirmeyi hedefleyen “Yenilikçiler için Tarımsal Gıda Zincirinde Eko-Verimlilik” konulu çağrının amacı; 14-15 Aralık 2016 tarihlerinde Amman’da (Ürdün) düzenlenecek olan Euro-MedHackaton etkinliğine davet edilecek, su-gıda-enerji alanında en iyi 30 yenilikçiyi seçmektir.

Euro-MedHackaton etkinliğine seçilecek 30 yenilikçinin (genç araştırmacılar ya da genç teknoloji yönlendirici girişimciler) Avrupa-Akdeniz bölgesinden katılması beklenmektedir.

Söz konusu etkinliğin formatının; çağrı kapsamında seçilen ve küçük gruplara ayrılan genç yenilikçilerin, yenilikçi ürün/süreç tasarımı ile sonuçlanacak olan 24 saatlik bir beyin fırtınası maratonu şeklinde planlanmaktadır.

Başvurular için son tarih 31 Ekim 2016’dır.

Çağrının tematik amacı, çağrı ödül, etkinlik süreci ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgiyi içeren çağrı metni için tıklayınız

 

2213 YURT DIŞI LİSANS ÜSTÜ BURS PROGRAMI 2016 YILI 2. DÖNEM BAŞVURULARI

2213 Yurt Dışı Lisans Üstü Burs Programı 2016 yılı 2. dönem başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için program sayfasındaki program ilanını ve sıkça sorulan soruları ziyaret ediniz.

Detaylar İçin Tıklayınız 

 

BİDEB BURS PROGRAMLARI BAŞVURU TARİHLERİ

15.07.2016 tarihinden sonra Ülkemizin içinde bulunduğu Olağanüstü durum nedeniyle yeni alınacak başvurulara ilişkin olarak bursiyerlerimizin mağduriyet yaşamamaları için, Başkanlık Makamı tarafından aşağıdaki programların başvuru tarihleri yeniden düzenlenmiştir:

2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Program: 2016 yılı 1 ve 2. Dönem başvuruları birleştirilmiş olup başvurular 24 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arası alınacaktır.

2224/A-B Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı: Eylül ve Ekim başvuruları birleştirilmiş olup başvurular 17-28 Ekim 2016 tarihleri arası alınacaktır.

2224/A-B Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı: Kasım ve Aralık başvuruları birleştirilmiş olup başvurular 19-30 Aralık 2016 tarihleri arası alınacaktır.

2214/A-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için): 2016 yılı 2.dönem ve 2017 yılı 1.dönem başvuruları birleştirilmiş olup başvurular 1 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arası alınacaktır.

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Program: 2016 yılı 2.dönem ve 2017 yılı 1.dönem başvuruları birleştirilmiş olup başvurular 1 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arası alınacaktır.

 

ERA-NET PHOTONIC SENSING COFUND PROJESİ ÇAĞRISI

“Photonic Sensing" başlıklı ERA-NET Cofund çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından, uygulama odaklı fotonik alanında yeni nesil fotonik cihazların geliştirilmesinin amaçlandığı Ufuk 2020 Programı alt alanlarından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri” (ICT, Information and Communication Technologies) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, araştırma programlarında işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

“Photonic Sensing" projesinin amacı, Avrupa’da fotonik konusunda çalışan firmaların stratejik araştırma konularında değişik araştırma kurumları ile ortaklıklarını teşvik etmek, araştırma geliştirme olanak ve tecrübelerinin daha verimli kullanılabilmesini sağlamak ve rekabeti güçlendirmektir.

Detaylar için lütfen tıklayınız.

  

TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL KÂTİP ÇELEBİ–NEWTON FONU, İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI BAŞVURUYA AÇILDI.

 

TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL 

Kâtip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı Başvuruya Açıldı

2014 yılından itibaren yürütülen TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği, "Kâtip Çelebi-Newton Fonu" çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. 2551 TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği (Institutional Links) programı bağlamında iki ülkenin ortaklaşa açtığı çağrılardan sürdürülebilir araştırma ve yenilik ortaklıklarının kurulması beklenmektedir.

Çağrı açılış tarihi: 16 Ağustos
Çağrı kapanış tarihi: 31 Ekim 2016

İşbirliği araştırma alanları:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
 • Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
 • Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
 • Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
 • Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için British Council tarafından bütün alanlar için proje başına üst limit £150.000 olarak belirlenmiştir.

Yeni Ortak Başvuru Sistemi

Türkiye ve Birleşik Krallık’taki işbirliği tarafı araştırmacılarının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru Formu’nu 31 Ekim 2016 tarihine kadar birlikte doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Kasım 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK, ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir. Bu nedenle başvuru formunu ve (hem Türk araştırmacılar hem de Birleşik Krallık araştırmacılar için) istenilen ek belgeleri Türkiye’deki araştırmacının sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bununla beraber, Birleşik Krallık araştırmacılarının da sisteme girip işlem yapabilmeleri için gereken altyapı çalışmaları sürdürülmekte olup tamamlandığında TÜBİTAK ana sayfasından ilan edilecektir. Başvuru işlemleriyle ilgili tüm ayrıntılara (örnek başvuru formuve istenilen ek belgelerBritish Council İkili İşbirliği Çağrısı internet sayfasından da erişilebilir.

 

2537 - TÜBİTAK İLE CAS (ÇEK CUMHURİYETİ) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Çek araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2537 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Çek proje ortaklarının ise CAS’tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak CAS’a teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

3501 - KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI AÇILMIŞTIR.

Başvuru için tıklayınız.

 

1005 - ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI AÇILMIŞTIR.

Başvuru için tıklayınız.

 

1001 - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI AÇILMIŞTIR.

Başvuru için tıklayınız.

 

2508-TÜBİTAK İLE ARRS (SLOVENYA) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise ARRS’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

 

TÜRKİYE-İSPANYA EUROKA ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin artırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İspanya Ortak Proje Çağrısı açılmıştır.

EUREKA Programı’nın amaçları doğrultusunda ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında EUREKA çerçevesinde desteklenecektir.

Bu çağrıda aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye – İspanya ortak çağrısına sunulabilecektir.

 • Electronic, IT and Telecoms Technology
 • Industrial Manufacturing, Machinery, Materials and Transport
 • Agriculture and Marine Resources
 • Energy Technologies
 • Automotive
 • Textile

Çağrı Metni Tıklayınız