BİLGİLENDİRME

AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi olarak Akdeniz Üniversitesi ile Türk Patent Enstitüsü arasında 14.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen protokol kapsamında, Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme birimi, Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi hizmetlerini de sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında Üniversitemiz mensuplarına, sanayicilere, serbest çalışma gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

         -Sınai Mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme,

         -Sınai Mülkiyet hakları konusunda yönlendirme,

         -Sınai Mülkiyet haklarına ilişkin dokümantasyon sağlanması,

         -İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayına erişim sağlanması,

         -Fikri mülkiyet veri tabanlarından araştırma yapılması için uygun ortamın tesisi,

Önemli Hatırlatma ;

Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım gibi Sınai hakların

         -Yazımının yapılması,

        -Tescil başvurusu yapılması,

        -Başvurulan kurumlardan gelecek yazıların takibi hakkında tarafımıza herhangi bir yetki verilmemiştir. Bu sebeple başvuru ve diğer işlemleri ilgili kişi veya kurum kendi yapabilir veya alanında uzman ofislerle çalışarak bu işlemleri yaptırabilirler.